هشدار در خصوص صدور مجوز بی‌رویه تاسیس شرکت‌های حمل و‌نقلی

چاپ

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشوری نسبت به افزایش صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقلی هشدار داد.

حسین احمدی زاده در خصوص وضعیت شرکت‌های حمل‌ونقلی، گفت: چرا سازمان راهداری تا این اندازه مجوز برای تاسیس شرکت‌های حملی و نقلی صادر می‌کند؟

او با اعلام این‌که اکنون 4500 شرکت حمل‌ونقلی در سطح کشور با مجوز سازمان راهداری در حال فعالیت است، گفت: این اندازه شرکت حملی و نقلی به نسبت بار موجود برای کشور لازم نبود و باعث بر هم زدن تعادل و کوچک شدن سفره باربری‌ها شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که مثل گذشته نسبت به تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقلی حساسیت وجود ندارد. در گذشته این‌گونه بود که حتما باید شرکتی حمل‌ونقلی شاهد شرایط کافی برای دریافت مجوز از قبیل جای کافی برای خواب و استراحت راننده، سرویس بهداشتی و فضای کافی برای پارک کامیون‌ها داشت.

او با طرح این سوال که مگر میزان حجم بار در استان تهران چقدر است که این تعداد شرکت حمل‌ونقلی وجود دارد، ادامه داد: تأسیس بی‌رویه شرکت‌های حمل‌ونقلی عامل اصلی بسیاری از مشکلات شده است.

Tags: , , ,